TİCARET Bakanlığı, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak uygulanan tedbirin bir süre daha devam ettirilmesine karar verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 sezonunda dünyanın önde gelen zeytin üreticisi ülkelerdeki rekolte düşüklüğü ve buna karşın Türkiye'deki rekolte artışının zeytin ve zeytinyağına yönelik dış talebi artırdığı belirtildi. Açıklamada, "Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde yaşanan gerilemenin dünya zeytinyağı fiyatlarında sebep olduğu yükselmenin ülkemiz yurt içi zeytinyağı fiyatları üzerindeki artış yönlü baskısının, oluşan dış talep sebebiyle daha da artmasının önüne geçilebilmesi için dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik bazı tedbirler alınmış, böylelikle aynı zamanda zeytinyağı ihracatımızın ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması da hedeflenmiştir. Bu çerçevede, ilk etapta her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 sent kesinti yapılması hususunu düzenleyen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 19 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" denildi.
Ancak ihracatın yine de yükselmeye devam ettiği belirtelerek, "İhracatın yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam etmesi nedeniyle yeniden bir değerlendirme yapılmış ve 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1 Kasım 2023 tarihine kadar dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirler yürürlüğe konulmuştur" ifadelerine yer verildi.


'TEDBİRLER BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK'
Diğer taraftan, Avrupa'da kurak geçen yılın ardından bu sezon zeytin rekoltesinin artacağının tahmin edildiği kaydedilerek, "Zeytinyağı üretiminin geçmiş sezon ortalamalarının çok altında kalmaya devam edeceği beklendiğinden, halihazırda yüksek seyreden dünya zeytinyağı fiyatlarındaki artışın devam ettiği gözlemlenmektedir. Ayrıca, bu sezon ülkemizde üretimin 'yok yılı' kaynaklı olarak azalmasının yanı sıra ülkemizin birçok bölgesinde zeytinin çiçek açma dönemindeki olumsuz iklim şartlarından dolayı yaşanan; üretim kayıpları, dünyada artan zeytin yağı fiyatlarında herhangi bir gerilemenin olmayacağı ve artan dış talebin devam edeceği dikkate alındığında, iç piyasada tüketici refahı ve fiyatları bakımından arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, ürün rekoltesindeki gelişmelerin bir süre daha takip edilerek, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak uygulanan tedbirin bir süre daha devam ettirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Anılan değerlendirmelerin tümü Tarım ve Orman Bakanlığımızla tam bir koordinasyon halinde yapılmış ve kararlar buna istinaden alınmıştır. Öte yandan, ambalajlı ve kutulu zeytinyağı ihracatına yönelik uygulanan herhangi bir tedbirin bulunmadığını da kamuoyuyla paylaşılmasında yarar görülmektedir" denildi. (DHA)