İZMİR'de imar değişikliği ile belediye hizmet alanı olarak açılan ancak kullanım amacı belli olmadığı için davaya konu olan araziye hafriyat dökülmeye başlandı. Danıştay kararına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin araziye moloz ve hafriyat döktüğünü belirten Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, "Burası, belediye hizmet alanıdır ancak hafriyat döküm alanı değil. Burada kaçak ve usulsüz, hafriyat yönetmeliğine aykırı, mahkeme kararlarına aykırı şekilde uygulama yapılıyor" dedi.
Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait alan, imar değişikliği ile 2017 yılında belediye hizmet alanı olarak kullanıma açıldı. Mahalleli, imar değişikliğinde hizmet alanı kullanım nedeninin açıkça belirtilmemesi üzerine yürütmenin durdurulması istemiyle davası açtı. 1'inci İdare Mahkemesi ile İstinaf, yürütmenin durdurulması talebini reddedip, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen imar planını onadı. Bunun üzerine mahalleli, Danıştay'a gitti. Danıştay 6'ncı Dairesi 2022 yılı mart ayında çıkan kararda, 'belediye hizmet alanı kapsamında kalan kullanımlarından uygulama imar planında belirlenecek kullanım parantez içinde belirtilir' kuralının yer aldığının altını çizdi ve imar planlarında belediye hizmet alanının hangi fonksiyona ayrılmış olduğunun açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerektiğini vurgulayıp, kararı bozdu.
DANIŞTAY, DOSYAYI YEREL MAHKEMEYE GÖNDERDİ
Danıştay, bu kararına gerekçesini, 'Plan kararında parantez içerisinde sadece 'İBŞB Hizmet Tesisleri Genişleme Alanı' ifadesinin bulunduğunu, bu anlatımdan alanın büyükşehir belediyesi tarafından verilen hizmetlerde kullanılacağı anlaşılmakla birlikte alanda belediye tarafından sunulan hizmetlerin hangisinin ya da hangilerinin yer alacağının açık şekilde ifade edilmediği görüldüğüne; bu açıdan şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve plan tekniğine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır' diye açıkladı ve dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Mahkeme süreci sürerken, iddiaya göre söz konusu alana Danıştay'ın kararına rağmen, 'Uzundere Kentsel Dönüşüm' projesinden çıkan hafriyatlar dökülmeye başlandı. 'HAFRİYAT YÖNETMELİĞİNE DE AYKIRI'
Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, alanın belediyeye ait olduğunu ancak dökümün usulsüz olduğunu öne sürdü. Gür, "Bu bölge ormanlarla, zeytin ağaçlarıyla ve dere yataklarıyla çevrili. Burası aynı zamanda belediye hizmet alanı. Kullanım kararları açık olmadığı için köylüler olarak belediyeye dava açtık. Danıştay 6'ncı Dairesi, kullanım alanlarında netlik olması gerektiğine karar verdi. Davayı köylülerimiz kazandı. Burası, belediye hizmet alanıdır ancak hafriyat döküm alanı değil. Burada kaçak ve usulsüz, hafriyat yönetmeliğine aykırı, mahkeme kararlarına aykırı şekilde uygulama yapılıyor. Bu alan, Tuzla Fayı üzerinde. İki tarafı da dere yataklarıyla çevrili. Yönetmelik de açık. Akarsuların bulunduğu alana hafriyat dökümü yapılamayacağı da kesin bir hükümdür. Ancak Meles Deltası Koruma Havzası ve Uzundere Koruma Vadisi olarak geçen bu bölgede kaçak bir şekilde döküm yapılmaya devam ediliyor" dedi.
'UZUNDERE, DÖKÜM ALANI DEĞİLDİR'
Bölgenin döküm sahası olmadığını söyleyen Gür, "Kararın uygulanması yönünde belediyenin kendi idaresinin harekete geçmesi gerekiyordu. Defalarca CİMER'e da başvurduk. Aslında konuyu daha önce Tunç Soyer ile görüşmüştük ve ardından kaçak döküm durdurulmuştu. Fakat son 3-4 aydır kentsel dönüşüm alanından çıkan hafriyatlar, buraya dökülüyor. Mahkeme kararı var; daha ne olsun? İzmir Valiliği ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü'nün burayı denetlemelerini istiyoruz. Hafriyatların da döküm alanlarına dökülmesini istiyoruz. Bu alanlar, bellidir ve burası döküm alanı değildir. Alanın kullanılması çevre katliamı, doğa katliamı, ekolojik dengenin yok olmasının örneğidir. Uzundere, moloz veya hafriyat döküm alanı değildir. Bunu asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Söz konusu alan Uzundere merkez ambarın altında bulunan mülkiyeti belediyemize ait 21/09/2017 tarihinde uygulama imar değişikliği onaylanmış olan, BHA (İBŞB hizmet tesisleri gelişme alanı/idari lojistik tesisleri, arşiv, depo vb.) olarak gözükmektedir. Söz konusu alanda Uzundere kentsel dönüşüm ve iyileştirme alanı 3'üncü etabından çıkan hafriyatın geri dolguda kullanılacak kısmı depolanmaktadır, alana dökülen malzeme tekrar kullanılacaktır" denildi.(DHA)